Сегодня Понедельник, 12 Февраля 2018 11:44

Наши партнеры

Права споживачів, рекомендації щодо оформлення заяв (претензій) у разі придбання товарів неналежної

Перш ніж придбати будь-який товар, споживач повинен знати свої обов'язки (Ст.4):

Перед придбанням товару необхідно уважно ознайомитись з інструкцією, технічною документацією, правилами експлуатації, або іншою документацією на товар, який він має намір придбати.

В разі якщо є необхідність у роз'ясненні умов та правил використання товару, необхідно звернутися за роз'ясненнями до продавця.

Користуватися придбаним товаром необхідно відповідно до правил та норм, відображених у супровідних документах, дотримуючись розумних заходів безпеки.

 Для позитивного вирішення проблем (у разі виявлення недоліків придбаного товару), споживачеві необхідно зберігати розрахунковий документ і гарантійний талон.

Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості (ст.8.)

Якщо протягом гарантійного строку, при використанні придбаного товару були виявлені недоліки споживач має право:

- пропорційного зменшення ціни;

- безоплатного усунення, або відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Якщо, до закінчення гарантійного строку виникли істотні недоліки

(істотний недолік - це недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а)            він взагалі не може бути усунутий;

б)           його   усунення   потребує   понад  чотирнадцяти календарних днів;

в)           він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором),

або мала місто фальсифікація товару (при необхідності підтверджені висновками експертизи) споживач має право вимагати від продавця (виробника) товару наступне:

- повернення коштів, сплачених за товар;

- вимагати замінити на такий же, або аналогічний товар(при наявності товару у продавця).

Вищезазначені вимоги можуть задовольняться за місцезнаходженням споживача у створених власником продавця торговельних підприємствах, або філіях, котрі здійснюють продаж аналогічного товару придбаного споживачем.

У разі виявлення недоліків придбаного товару, доставка товарів вагою понад 5 кг продавцю, а після ремонту, або обміну споживачеві, здійснюється за рахунок продавця (виробника).

Вимоги споживача у разі придбання товару неналежної якості пред'являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що виконує їх функції за місцезнаходженням споживача.

Продавець, виробник (підприємство, що виконує їх функції) зобов'язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.

Для пред'явлення своїх вимог споживачеві необхідно звернутися з заявою до продавця або виробника товару.

 

Зразок заяви

 

                                                                                                                     Директору ______________________  

                                                                                                                     Гр. ________________________, який  

                                                                                                                     мешкає за адресою _______________  

                                                                                                                     тел. _____________________________   

 

ЗАЯВА

(складається у двох екземплярах)

 

   

«    » _______ року   у   вашому   магазині   я придбав ­­­­­­­­­­­­________________ вартістю ______ грн., що підтверджується чеком (паспортом або гарантійним талоном), у якому передбачено, що гарантійний термін на ________________ встановлений _____________ із  дня придбання.

 

Укладення  угоди  купівлі-продажу  підтверджується розрахунковим документом.

«__» ________ року виявилося, що  _______________ неналежної якості і не може бути використаний мною за призначенням.

На підставі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» прошу (висувається одна з вимог): зменшити купівельну ціну товару;

- провести безоплатний ремонт товару;

- відшкодувати витрати на усунення недоліків товару;

- розірвати договір та повернути сплачену за товар грошеву суму *

- замінити на такий же товар або аналогічний належної якості з числа наявних у продавця (виробника) *

* ці вимоги висовуються, у разі виявлення, протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків

Примітка: Заяву необхідно писати в 2-х екземплярах. Один віддати в магазин, другий залишити у себе (обов'язково зберегти).

На Вашому екземплярі працівник магазину, що прийняв заяву, повинен вказати посаду, прізвище, ім'я та по-батькові, поставити підпис, дату і штамп (печатку) магазину (у разі наявності).

Якщо Ви повернули товар, магазин повинний видати Вам документ про те, що від Вас прийнятий товар, де повинно бути зазначено, ким прийнятий, поставлена дата, підпис, штамп магазину.

У разі, коли Вам відмовили у прийомі заяви, її необхідно відправити поштою листом з повідомленням про вручення та описом вкладеного. До заяви додати копії товарного або касового чека (оригінали розрахункових документів потрібно зберігати у себе).

Також, споживачу необхідно знати, що у разі, коли під час гарантійного терміну необхідно визначити причини втрати якості товару продавець зобов'язаний у триденний термін з дня одержання від споживача письмової заяви організувати проведення експертизи товару. Експертиза проводиться за рахунок продавця (виконавця). У разі, якщо виявлені недоліки виникли з вини споживача (порушення ним встановлених правил використання, зберігання, або транспортування), вимоги споживача не підлягають задоволенню і споживач повинен буде компенсувати продавцю (виконавцю) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець мають право оскаржити висновок експертизи в судовому порядку. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.

Якщо Ваше письмове звернення споживача не буде розглянуте продавцем (виробником) протягом 14 днів з моменту її одержання, то за захистом своїх прав Ви можете звернутися до Головного Одеського обласного управління у справах захисту прав споживачів за адресою:

 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, 11 поверх 

 тел.: 722-61-68


Усні та письмові звернення громадян до Головного Одеського обласного управління у справах захисту прав споживачів з питань порушення їх прав розглядаються у відповідності з Законом України «Про звернення громадян» та Закону України «Про захист прав споживачів».

У зверненні повинні бути зазначені:

прізвище, ім'я та по-батькові;

місце проживання громадянина;

викладено суть заяви або скарги.

 Письмова заява повинна бути підписана заявником з зазначенням дати.

Письмові заяви громадян-споживачів розглядаються після пред'явлення ними документів, що підтверджують факт покупки.

У випадку відсутності письмових документів та при наявності свідків, споживачі мають право по відшкодування морального та матеріального збитку звертатися до суду з позивною вимогою за місцем свого проживання або за місцезнаходженням відповідача.

У відповідності зі ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач звільняється від сплати державного збору по позовах, що пов'язані з порушенням їх прав.

 

Права споживача при придбанні товару належної якості (ст.9)

Споживач має право обміняти товар належної якості на інший, протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі у разі:

- якщо  товар  не  задовольнив   його   за  формою, габаритами, кольором, або з інших причин. Вимоги для обміну товару: наявність розрахункового документу;

- повинен бути збережений товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, товар не був у користуванні.

У разі відсутності на момент обміну аналогічного товару, споживач має право придбати будь-який інший товар з наявного асортименту, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару. Кошти повертаються споживачу з розрахунку вартості товару на час його купівлі. Гроші повертаються споживачеві у день розірвання договору, або за домовленістю з продавцем в інший строк, але не пізніше ніж протягом 7 днів.

Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) затверджений постановою КМУ № 172 від 19 березня 1994 року.

 

Права споживача на інформацію про продукцію (ст.15)

Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого та компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).

Споживачу необхідно знати, що інформація про продукцію повинна містити:

- назву товару;

- найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;

- дані про основні властивості продукції,  а щодо продуктів харчування про склад включаючи перелік використаної у процесі її виготовлення сировини, у т.ч. харчових добавок), номінальну кількість (масу, об'єм тощо), харчову та енергетичну цінність умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;

- відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які   встановлені   нормативно-правовими   актами,   та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі   застереження   встановленні   нормативно-правовими актами;

- позначку   про   наявність   у  її   складі   генетично модифікованих компонентів

-дані про ціну, умови та правила придбання продукції;

-дату виготовлення, відомості про умови зберігання, строк придатності (строк служби товару);

-  гарантійні   зобов'язання   виробника  (виконавця, продавця);

-  стосовно   продукції,   яка   підлягає   обов'язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію;

-стосовно продукції, яка може бути небезпечною для життя та здоров'я споживача та його майна, виробник зобов'язаний довести до відома споживача інформацію про таку   продукцію   і  можливі   наслідки   її   споживання (використання);

- інформація споживачеві повинна надаватися згідно із законодавством про мову.

 
 

Навигация
Главная Редактируем законопроекты Одесский регион.Возможности Деятельность организации работодателей
Бизнес и культура Календарь событий Каталог сайтов В помощь бизнесу Вопросы и ответы
Коммерческие предложения Игры Права потребителей Юридические консультации Эксперты и консультанты
 
Федерация работодателей Украины:


WEB Связаться с администратором сайта .
e-mail:
Бизнес и все для бизнеса в Одессе © 2006 - 2018 Все права защищены.
При копировании и использовании материалов ссылка на наш сайт как на источник информации - обязательна!
Все логотипы и товарные знаки на сайте - собственность их владельцев.