buy generic viagra online no prescription
Сегодня Пятница, 25 Мая 2018 06:16

Наши партнеры

Трудовий контракт з виконавчим директором

Версия для печати Отправить на e-mail
Трудовий контракт з виконавчим директором
 
_________________________________ ОРГАНІЗАЦІЯ
 
                                                                                                                    
ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ
з виконавчим директором _____________________________ організації
 
         _________________________________організація в особі ____________________________ ____________________________________________________________________________________, діючого на підставі Статуту, іменованого надалі РОБОТОДАВЕЦЬ, з одного боку і громадянин _____________________________________, надалі ПРАЦІВНИК, з другого боку, склали цей контракт про наступне:
1. Громадянин ____________________________________ призначається на посаду виконавчого директора ______________________________ виконавчої дирекції _________________________________ організації на підставі рішення правління ______________________________ від ______________ р. (протокол № __). Він підкоряється безпосередньо _________________________________ і несе відповідальність за роботу виконавчої дирекції в межах Статуту перед Правлінням _______________________________________________________________________ організації.
2. ПРАЦІВНИК будує свою роботу з умовою виконання всіх пунктів Статуту _________________ в повному обсязі. Відносини між ПРАЦІВНИКОМ і РОБОТОДАВЦЕМ регулюються чинним законодавством і цим контрактом.
3. ПРАЦІВНИК зобов'язаний:
- здійснювати фінансово-господарську діяльність виконавчої дирекції на основі повного господарського розрахунку;
- стежити за правильністю ведення фінансових документів;
- організовувати надходження коштів і стежити за правильністю їх витрачання.
- забезпечувати виплату заробітної плати працівникам з коштів, що надходять на рахунок;
- організовувати планування роботи і облік, складання і своєчасне представлення звітності по виконавчій дирекції;
- здійснювати підбір працівників;
- стежити за виконанням договірних зобов'язань виконавчої дирекції;
- організовувати роботу особового складу виконавчої дирекції;
- забезпечувати працівників необхідними матеріалами і документацією;
- забезпечувати правильне використання устаткування і оргтехніки;
- сприяти підвищенню кваліфікації працівників;
- вимагати від підлеглих дотримання трудової дисципліни;
- виконувати умови цього контракту, дотримувати конфіденційність всіх одержаних відомостей;
- повідомляти РОБОТОДАВЦЯ про обставини, що впливають на виконання контракту.
4. ПРАЦІВНИК має право:
- припиняти роботу, якщо її результати суперечать існуючому законодавству;
- в межах своїх повноважень притягати до дисциплінарної відповідальності працівників за порушення трудової і виробничої дисципліни, систематичне невиконання завдань, порушення правил  і норм охорони праці, а також звільняти їх по підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством.
   - самостійно організовувати свою роботу по виконанню контракту .
 
5. РОБОТОДАВЕЦЬ зобов'язаний:
- повністю виконувати умови цього контракту;
- своєчасно надавати ПРАЦІВНИКУ необхідну для роботи інформацію, документи і матеріали;
- надавати допомогу ПРАЦІВНИКУ у вирішенні питань, які направлені на виконання цього контракту;
- негайно повідомляти ПРАЦІВНИКА про обставини, що впливають на виконання контракту.
6. РОБОТОДАВЕЦЬ має право:
- контролювати роботу ПРАЦІВНИКА по термінах і якості в межах вимог контракту.
7. ПРАЦІВНИКУ встановлюється ____-ти годинний робочий тиждень з двома вихідними днями.
8. ПРАЦІВНИКУ встановлюється заробітна плата у розмірі х гривень і премія в розмірі до _____% при виконанні завдань понад вимоги контракту і з відома РОБОТОДАВЦЯ, за умови надходжень коштів на розрахунковий рахунок. У разі неналежного виконання ПРАЦІВНИКОМ умов контракту він може бути повністю позбавлений премії. Заробітна плата виплачується до х числа кожного місяця. За погодженням сторін умови оплати праці можуть бути змінені.
8.1. Тимчасова непрацездатність оплачується згідно існуючого законодавства. ПРАЦІВНИК підлягає страхуванню за рахунок коштів __________________________________ організації.
8.2. ПРАЦІВНИКУ надається щорічна відпустка тривалістю х календарних днів на протязі робочого року за угодою сторін. З відома сторін ПРАЦІВНИКУ може бути надана відпустка без збереження заробітної плати.
9. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно чинному законодавству і цьому контракту.
9.1. Суперечки між сторонами розв'язуються в порядку, встановленому чинним законодавством.
10. Зміни і доповнення до цього контракту вносяться тільки за згодою сторін, складених у письмовій формі.
10.1. Цей контракт припиняється після закінчення терміну дії.
10.2. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути продовжений або складений на новий термін за угодою сторін.
11. Цей контракт укладений строком на один рік з ________________ р. по _______________ р.
11.1.Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.
11.2. Даний контракт укладений в двох екземплярах, по одному для кожної сторони, і обидва мають однакову юридичну силу.
  
 
    ПРАЦІВНИК:                                                            РОБОТОДАВЕЦЬ:
    _________________________                              ___________________________
    Паспорт серії ___________                                               
    _________________________                           
    _________________________
    _________________________
    Прописаний: _______________
    _________________________
 
    Підпис:                                                                        Підпис:  
 
    ________________ р.                                                 ________________ р.
 
 
Регистрация и проверки
Финансово-хозяйственная деятельность
Делопроизводство
Бизнес-рекомендации
 

Навигация
Главная Редактируем законопроекты Одесский регион.Возможности Деятельность организации работодателей
Бизнес и культура Календарь событий Каталог сайтов В помощь бизнесу Вопросы и ответы
Коммерческие предложения Игры Права потребителей Юридические консультации Эксперты и консультанты
 
Федерация работодателей Украины:


WEB Связаться с администратором сайта .
e-mail:
ooor@biznes.od.ua
Бизнес и все для бизнеса в Одессе © 2006 - 2018 Все права защищены.
При копировании и использовании материалов ссылка на наш сайт как на источник информации - обязательна!
Все логотипы и товарные знаки на сайте - собственность их владельцев.